Bệnh Viện Tai Mũi Họng Trung Ương

  • (84-4) 38 687 023
  • Dịch vụ: Bệnh viện
  • Địa chỉ:78 , Đường Giải Phóng - Đống Đa - Hà Nội

Bệnh Viện Tai Mũi Họng Trung ương CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG

Địa điểm gợi ý